Skip to content
Skip to navigation menu

Eisteddfod 2013

Mae Prifysgol Caerdydd yn falch ei bod yn rhan o'r Eisteddfod bob blwyddyn er mwyn dathlu iaith a diwylliant Cymru. Mae gan y Brifysgol ddau ofod ar gyfer ymwelwyr eleni, y babell Drafod a chanddi ystod o ddarlithoedd a sgyrsiau diddorol, a'r babell Ddarganfod ac ynddi amryw o weithgareddau arloesol wedi eu dylunio i dynnu sylw at gyfraniadau helaeth Prifysgol Caerdydd i Gymru.

More Information

Trafod Caerdydd

Y mae uchafbwyntiau ein rhaglen o ddarlithoedd yn y babell Drafod yn cynnwys dathliad canmlwyddiant R. S. Thomas gyda'r Athro Damian Walford Davies a'r Dr Jason Walford Davies yn trafod rhai o'i gerddi di-gasgledig, yr Athro Richard Wyn Jones yn trafod y cyhuddiad o ffasgiaeth yn erbyn Plaid Cymru, a'n prif araith gan yr Athro Hywel Thomas a fydd yn sn am ddatblygiadau diddorol ym myd creu egni adnewyddadwy.

Dydd Sadwrn 3ydd Awst

Llety ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn gwestiwn ac ateb i ddilyn.

Amser:11.00


Siarad Myfyrwyr

Dewch i siarad staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd am y Brifysgol, ein cyrsiau, a sut le yw Caerdydd i fod yn fyfyriwr.

Amser:12.00


Llety ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn gwestiwn ac ateb i ddilyn.

Amser:15.00


Dydd Sul 4ydd Awst

Llety ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn gwestiwn ac ateb i ddilyn.

Amser: 11.00


Geraint Whittaker a Lisa Sheppard (Ysgol y Gymraeg)

Trafodaeth banel: natur aml-ddiwylliannol y gymdeithas Gymreig sydd ohoni.

Amser: 13.00


Siarad Myfyrwyr

Dewch i siarad staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd am y Brifysgol, ein cyrsiau, a sut le yw Caerdydd i fod yn fyfyriwr.

Amser: 14.00


Llety ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn gwestiwn ac ateb i ddilyn.

Amser: 15.00


Dydd Llun 5ed Awst

Llety ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn gwestiwn ac ateb i ddilyn.

Amser: 11.00


Y Dr Emyr Lloyd-Evans (Cymrawd RCUK, Ysgol Biowyddorau)

Sut mae mecanwaith celloedd yn effeithio ar gleifion ifanc sy'n dioddef clefydau ar yr ymennydd.

Amser: 13.00


Llety ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn gwestiwn ac ateb i ddilyn.

Amser: 14.00


Siarad Myfyrwyr

Dewch i siarad staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd am y Brifysgol, ein cyrsiau, a sut le yw Caerdydd i fod yn fyfyriwr.

Amser: 15.00


Dydd Mawrth 6ed Awst

Y Dr Siwan Rosser (Ysgol y Gymraeg)

"Canmlwyddiant Teulu Bach Nantoer." Trafodaeth gyda'r gyflwynwraig Beti George a Catrin M. S. Davies o gwmni teledu Unigryw am y broses o greu rhaglen deledu arbennig ac e-lyfr newydd i ddathlu canmlwyddiant cyhoeddi Teulu Bach Nantoer ym 1913.

Amser: 11.00


Llety ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn gwestiwn ac ateb i ddilyn.

Amser: 12.00


Siarad Myfyrwyr

Dewch i siarad staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd am y Brifysgol, ein cyrsiau, a sut le yw Caerdydd i fod yn fyfyriwr.

Amser: 13.00


Prif Araith: Yr Athro Hywel Thomas FREng FRS

"Ynni o'r ddaear - nwy 'shale' a ffracio." Trafod ar ymchwil ddiweddar ar y testun o gael ynni allan o'r ddaear - gyda rhywfaint o drafodaeth am nwy 'shale' a ffracio.

Amser: 14.00


Digwyddiad Croeso Prifysgol Caerdydd

Ymunwch ni am wydraid o win i ddathlu cyfraniadau Prifysgol Caerdydd a'i myfyrwyr i Gymru ers 125 o flynyddoedd a mwy.

Amser: 15.00 hyd nes 17.00


Dydd Mercher 7fed Awst

Llyr Gwyn Lewis (Ysgol y Gymraeg)

Darlleniad o farddoniaeth gan y bardd o fyfyriwr hwn gyda sesiwn cwestiwn ac ate bi ddilyn.

Amser: 10.00


Llety ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn gwestiwn ac ateb i ddilyn.

Amser: 11.00


Yr Athro Sioned Davies (Pennaeth, Ysgol y Gymraeg)

"Astudio'r Gymraeg yng Nghaerdydd." Trafodaeth am sut le yw Prifysgol Caerdydd i astudio'r Gymraeg: y cwrs, y Brifysgol, y Ddinas.

Amser: 12.00


Lansiad Gwladigidol

Ymunwch 'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates AC, i lansio Gwladigidol.

Amser: 14.00


Dydd Iau 8fed Awst

WISERD: Mynd i'r afael 'r gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru (tair trafodaeth fer)

'Gwerthuso polisi Cyfnod Sylfaen ar gyfer addysg y blynyddoedd cynnar' gan Mirain Rhys, 'Datblygu ymchwil ym maes addysg yng Nghymru' gan y Dr Kathryn Sharp, a 'Felly, pwy sy'n poeni am ofal cymdeithasol?' gan y Dr Martin O'Neill.

Amser: 10.00


Llety ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn gwestiwn ac ateb i ddilyn.

Amser: 12.00


Yr Athro Richard Wyn Jones (Cyfarwyddwr, Canolfan Llywodraethiant Cymru)

Lansiad y llyfr newydd, 'Y Blaid Ffasgaidd yng Nghymru: Plaid Cymru a'r Cyhuddiad o Ffasgaeth.'

Amser: 13.00


Siarad Myfyrwyr

Dewch i siarad staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd am y Brifysgol, ein cyrsiau, a sut le yw Caerdydd i fod yn fyfyriwr.

Amser: 14.00


Yr Athro Katie Gramich (Ysgol Saesneg, Cyfathrebu, ac Athroniaeth)

Mamwlad? Delweddau o Gymru fel merch: olrhain y traddodiad.

Amser: 15.00


Dydd Gwener 9 Awst

Llety ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn gwestiwn ac ateb i ddilyn.

Amser: 11.00


Yr Athro Damian Walford Davies a'r Dr Jason Walford Davies

Trafodaeth: Damian Walford Davies (Prifysgol Caerdydd) a Jason Walford Davies (Prifysgol Bangor) sy'n sgwrsio R. S. Thomas ac eleni yn ganmlwyddiant ei enedigaeth.

Amser: 12.00


Manon George ac Emyr Lewis (Canolfan Llywodraethiant Cymru)

Senedd go iawn i Gymru: yr her i Gomisiwn Silk ar Ddatganoli yng Nghymru.

Amser: 13.00


Yr Athro E. Wyn James (Ysgol y Gymraeg)

Llenor Deufyd: Tensiynau creadigol yng ngwaith Eluned Morgan (1870-1938), yr awdures o'r Wladfa ym Mhatagonia.

Amser: 14.00


Yr Athro Jonathan Scourfield (Ysgol Biowyddorau)

Plentyndod fel Mwslim yng Nghymru.

Amser: 15.00


Dydd Sadwrn 10fed Awst

Llety ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ffilm fer am yr amryw o lety ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda sesiwn gwestiwn ac ateb i ddilyn.

Amser: 11:00


Siarad Myfyrwyr

Dewch i siarad staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd am y Brifysgol, ein cyrsiau, a sut le yw Caerdydd i fod yn fyfyriwr.

Amser: 15:00


Canolfan Cymraeg i Oedolion

Rhagor am y cyrsiau Cymraeg sydd ar gael

The Welsh for Adults Centre website

Darganfod Caerdydd

Eisteddfod

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ymgysylltu gyda chymunedau trwy ein hymchwil mewn modd hygyrch, felly mae gan ein pabell Darganfod Caerdydd weithgareddau ymarferol ac amgueddfa fechan ac ynddi amryw o arddangosfeydd sy'n berthnasol i'n gwaith. Ymha ffordd ydyw fflashlamp dynamo, penwisg siamanaidd, pot o wydr wedi torri, ac enw Twitter wedi ei argraffu'n 3D yn berthnasol i waith y Brifysgol? Dewch i ddarganfod ym mhabell Darganfod Caerdydd.

Map yr Eisteddfod

2013 Eisteddfod Map

Gwelwch bafiliwn Prifysgol Caerdydd ar y map isod:Oriel Lluniau

Cliciwch y ddolen isod i weld lluniau o arddangosfa Prifysgol Caerdydd:

Eisteddfod

Ll@is y Maes

Darpariaeth gymunedol digidol yn y Gymraeg ar Saesneg yw Ll@is y Maes.

Ein bwriad yw creu darpariaeth a fydd yn adlewyrchu digwyddiadau, adolygiadau, newyddion, straeon, pobl a hwyl Yr Eisteddfod Genedlaethol. Byddwn yn cyhoeddi cynnwys newydd o Ddydd Llun tan Ddydd Gwener ar lein. Pedair myfyrwraig o Brisfysgol Caerdydd i ni syn cael cyfle i fod yn newyddiadurwyr gymundeol am yr wythnos. Mae Ll@is y Maes yn bartneriaeth rhwng Yr Eisteddfod Genedlaethol a Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd.